Sztuczna inteligencja w biznesie

Sztuczna inteligencja w biznesie stwarza dzisiaj takie możliwości, że bez wahania sięgają po nią największe korporacje, banki, firmy technologiczne i przemysł, ale także średniej wielkości przedsiębiorstwa. Ten wzrost zainteresowania potwierdzają firmy badawcze. Gartner potwierdza, że już do roku 2025 AI będzie numerem 1 wśród inwestycji cyfrowych, stając się fundamentem systemów IT. Firma IDC prognozuje natomiast, że w 2023 r. wartość inwestycji w AI wyniesie 97,9 mld dolarów. To ponad 2,5 razy więcej niż w 2019.

Z artykułu dowiesz się:

– jak sztuczna inteligencja łączy się z najważniejszymi trendami technologicznymi ostatnich lat?

– jakie czynniki stymulują rozwój AI w biznesie?

– czy sztuczna inteligencja powoduje wzrost wydajności pracy?

– po jakim czasie AI przynosi zwrot z inwestycji?

Sztuczna inteligencja a najważniejsze trendy technologiczne w biznesie

Wątek sztucznej inteligencji pojawia się w kontekście wszystkich trendów technologicznych, o których jest głośno już od kilku lat. Są wśród nich m.in.: automatyzacja/robotyzacja procesów biznesowych, wirtualizacja obsługi klienta, big data, platformy low-code i no-code, usługi cloudowe. Wszystkie one są bezpośrednio lub pośrednio związane z AI. Przykład? Narzędzia pozwalające na automatyzację i robotyzację procesów w organizacjach (chociażby wirtualni asystenci) bazują przecież na AI – głównie machine learning (ML). Natomiast popularyzacja chmury czy platform no-code umożliwiają korzystanie ze sztucznej inteligencji. Także analizy big data, ze względu na ich złożoność, są możliwe do przeprowadzenia właśnie dzięki inteligentnym algorytmom.

Co napędza rozwój sztucznej inteligencji w wielu obszarach biznesu?

Bez wątpienia kluczowy dla tej technologii jest fakt, że koszty wdrożeń diametralnie spadły. Korzystanie z technologii w modelu SaaS i chmurze jest znacznie prostsze i nie wymaga posiada własnej infrastruktury. Model biznesowy jest prosty: coraz więcej podmiotów oferuje platformy AI, z których można korzystać „na licencji”. To oznacza, że rozwiązania są dzisiaj dostępne nie tylko dla największych graczy.

Drugim istotnym czynnikiem jest fakt, że wiele firm ma już „za sobą” projekty pilotażowe. Zdążyły więc przekonać się o możliwościach i korzyściach biznesowych z wdrożenia sztucznej inteligencji w ich organizacjach. Dostrzeżenie potencjału szybkiego wzrostu, skalowania biznesu, optymalizacji procesów biznesowych i budowania przewagi konkurencyjnej – to główne korzyści, dla których po etapie testów po AI sięgają już z pełną świadomością. Za pionierskimi organizacjami podążą następnie cała reszta.

Inteligencja sztuczna, ale korzyści jak najbardziej prawdziwe

Sztuczna inteligencja w biznesie jest siłą napędzającą rozwój nowych usług i produktów. Think Tank Parlamentu Europejskiego w 2020 roku podał prognozę, że do 2035 roku wydajność pracy związana ze sztuczną inteligencją wzrośnie o 11-37%. Już chociażby ten fakt powoduje, że możemy

Równie optymistyczne dane przedstawia Deloitte. Wg przeprowadzonych badań aż 90% specjalistów i managerów mających swoje doświadczenia z AI uważa, że sztuczna inteligencja jest „bardzo ważna” lub ma „kluczowe znaczenie” dla ich firmy “tu i teraz”. Wśród tej samej grupy badanych aż 81% twierdzi, że uzyskanie zwrotu z inwestycji w AI trwa krócej niż dwa lata(!).

Źródła:

  1. https://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/2020/9/story/20200918STO87404/20200918STO87404_pl.pdf
  2. https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/jak-prosperowac-w-biznesie-w-epoce-sztucznej-inteligencji.html