Sztuczna inteligencja 2020: co warto zapamiętać z tego roku?

Prognozowanie modeli rozwoju epidemii koronawirusa, wspieranie pracy ludzi w przestrzeni wirtualnej, automatyzacja komunikacji i innych działań operacyjnych – to niektóre z przykładów zastosowania sztucznej inteligencji w mijającym roku. 2020 pokazał nam dobitnie, że AI to coś zdecydowanie więcej niż technologiczna ciekawostka. Jej możliwości są ogromne i bardzo wszechstronne. Właściwie i mądrze użyte AI będzie zmieniać nasze codzienne życie, sposób prowadzenia biznesu oraz dostarczania usług i produktów.

Jeśli do tej pory ktokolwiek uważał jeszcze AI za technologiczną ciekawostkę, bieżący rok pokazał, że to nieprawda. O wielu zastosowaniach i możliwościach AI wiele osób spoza branży dowiedziało się po raz pierwszy w tym roku. Które fakty o AI warto zapamiętać? Zapraszamy na przegląd.

1. Sztuczna inteligencja przewidziała epidemię koronawirusa

W cieniu epidemii żyjemy już tak długo, że prawie zapomnieliśmy o czasach, kiedy koronawirus wydawał się odległą chorobą, która dotknęła chińskie miasto Wuhan. Kiedy przeciętny człowiek nie miał jeszcze pojęcia o tym, co się wydarzy, nadchodzącą pandemię przeczuwały jednak… algorytmy! A dokładnie jeden z nich, należący do kanadyjskiej firmy BlueDot. Informacja o zagrożeniu była już klarowna 31 grudnia, czyli na długo przed oficjalnym komunikatem wydanym przez chińskie władze. Skąd algorytm wiedział, co się dzieje w Wuhan? Wysnuł taka hipotezę na podstawie zbieranych danych: z lokalnych wiadomości, for internetowych, dostępnych informacji ze szpitali, połączeń lotniczych, danych demograficznych. Także później, kiedy już pandemia stała się faktem na podstawie różnych algorytmów przewidywano jej rozwój. Jak się później okazało – całkiem trafnie.

Oczywiście, o tym, że sztuczna inteligencja doskonale analizuje dane i prognozuje wiedzieliśmy już wcześniej. Zdolności obliczeniowe maszyn, w tym szybkość dokonywanych kalkulacji, już od dawna przewyższają ludzkie. Po raz pierwszy jednak w pełni uświadomiliśmy sobie, jakie przełożenie może to mieć na rzeczywistość.  

2. Boty i roboty wsparły ludzi w kluczowych momentach kryzysu

Wykorzystanie wirtualnych robotów do wykonywania rutynowych zadań to zjawisko wskazywane jako jeden z trendów na rok 2020 jeszcze przed jego rozpoczęciem. A skala zmian okazała się większa niż się spodziewano. Powód? Wiele procesów, w tym także obsługa klienta, przeniosła się do przestrzeni wirtualnej. W czasie lockdownu zamknięto lub ograniczono działanie stacjonarnych placówek różnych firm i instytucji, ograniczono możliwość spotkań biznesowych face-to-face. Klienci zaczęli więc dzwonić na infolinię oraz rozmawiać z chatbotami na www. Nie wszystkie organizacje były od razu przygotowane na taką zmianę, jednak potrzeba ich wprowadzenia jak najbardziej została odnotowana.

Wg raportu Capital Confidence Barometer E&Y opublikowanego już po wprowadzeniu lockdownu aż 40% szefów chce ponownie ocenić potrzebę inwestycji w automatyzację, a 36% planuje ją przyśpieszyć. Realizacji celów, jakie wynikają z powyższych wniosków, na pewno nie uda się doprowadzić do szczęśliwego finału bez pomocy sztucznej inteligencji. Potrzebujemy voicebotów na infoliniach, chatbotów na stronach www i innych wirtualnych robotów wykonujących za pracowników rutynowe zadania.

3. Hiperautomatyzacja okazała się wsparciem, nie zastępstwem dla człowieka

Automatyzacja procesów biznesowych to kolejny trend, który w tym roku zyskał na znaczeniu. Jest to też naturalna konwencja przenoszenia procesów obsługi klienta do przestrzeni wirtualnej. Co ciekawe, popularyzacja takiego modelu działania wiąże się też z jego lepszym poznaniem. Wbrew temu, czego obawiali się od dawna pracownicy różnych branż postępująca hiperautomatyzacja nie ma jednak na celu zastąpienie człowieka, ale zakłada raczej podział prac na te dedykowane dla ludzi i te dla robotów. Człowiek i maszyna (bardzo często wirtualny robot) mają wspólnie wykonać zadanie, uzupełniając kompetencje.

Czy 2021 będzie przełomowy dla sztucznej inteligencji?

Sztuczna inteligencja już od kilku lat rozwijała się bardzo dynamicznie. Rok 2020 jeszcze przyspieszył ekspansję AI w świecie biznesu, ale też uświadomił nam jej znaczenie w naszym codziennym życiu. Zmiany i nowe możliwości, jakie otworzyły się przed AI, będą w roku 2021 jeszcze bardziej widoczne. Co może czekać nas w nadchodzącym roku?

1. Sztuczna inteligencja może przejść test Turinga

Jak twierdzi R.R. Kurzweil, autor m.in. „Nadchodzi Osobliwość”,  2021 może być przełomowy dla sztucznej inteligencji właśnie dlatego, że maszyna w końcu przejdzie testu Turinga. Gdyby tak się stało, będzie to zwieńczenie dokonań wszystkich naukowców, ekspertów i pasjonatów, którzy pracowali nad rozwojem sztucznej inteligencji konwersacyjnej. Przejście testu Turinga to wydarzenie, na które świat nauki oczekuje od kilkudziesięciu lat! Jeśli maszynie uda się tego dokonać, będzie to jednoznaczne potwierdzenie, że sztuczna inteligencja w obszarze prowadzenia rozmowy osiągnęła już ludzki poziom. Taki spektakularny sukces z pewnością uwiarygodniłby potencjał AI i otworzył przed nią nowe możliwości zastosowań.

2. Rynek AI osiągnie niespotykaną do tej pory wartość

O tym, że giganci Doliny Krzemowej od wielu lat przeznaczają wielkie sumy na rozwój sztucznej inteligencji wiadomo od dawna. W 2021 inwestycje będą nadal rosły. Wg prognoz Deloitte w 2021 wartość całej branży AI wyniesie 72 mld dolarów! Na tę sumę składają się wszystkie obszary działań związanych z AI, również te związane z przemysłem i robotyzacją tej gałęzi gospodarki. A dalsza przyszłość? Gartner twierdzi, że do 2025 roku AI zdominuje wszystkie inwestycje cyfrowe i będzie fundamentem systemów IT. 

3. Dalsza optymalizacja procesów biznesowych

Pandemia i lockdown pokazały, że wiele rzeczy warto zrobić inaczej. Budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki lepiej zoptymalizowanym procesom biznesowym będzie miało jeszcze większe znaczenie niż do tej pory. Już nie tylko oszczędności, ale też stworzenie jak najlepszego customer experience, a wręcz total expierence będą przemawiały za dalszą optymalizacją działań. Optymalizowane będą jednak nie tylko procesy obsługowe, ale też te związane z analizą danych. Sztuczna inteligencja odegra tutaj ważną rolę: bardzo często będzie narzędziem wdrażanych zmian.

4. Poszukiwanie rozwiązań AI wpierających nasze zdrowie

AI w medycynie

AI sprawdziła się w tym roku w prognozowaniu rozwoju pandemii, ale to nie jedyny obszar związany z ochroną zdrowia, który może wesprzeć. Z pewnością będą trwały dalsze prace związane z wykorzystaniem AI w diagnozowaniu chorób, personalizowaniu leczeniu. Jest tez szansa, że AI wyrówna dostęp do usług medycznych, tam gdzie go brakuje.

5. Tworzenie nowych miejsc pracy

Do roku 2022 dzięki nowym technologiom powstanie na świecie 133 mln nowych miejsc pracy. Takie wnioski płyną z opracowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości 7. edycji raportu „Monitoring trendów w innowacyjności”. Ile z tych wakatów przypadnie Polsce? To oczywiście zależy od zmian, jakim podlegać będzie nasz rodzimy rynek i jak adaptowane będą kompetencje cyfrowe. Prawdopodobnym szacunkiem jest jednak 200 000 tysięcy nowych miejsc pracy, które powstaną na przestrzeni najbliższych 5 lat.