Prawo Moore’a: definicja

Co to jest prawo Moore’a?

Jest to prawo wynikające z obserwacji, które początkowo dotyczyło liczby tranzystorów w układach elektronicznych. Miały one podwajać się co 12-18 miesięcy, co oznaczało, że przyrost ten następował w tempie wykładniczym, nie liniowym. Jest to o tyle znaczące, że taki przyrost początkowo jest słabo widoczny, a w pewnym momencie wzrost jest już gigantyczny.

Obserwacji wykładniczego tempa wzrostu tranzystorów dokonał jeden z założycieli firmy Intel – Gordon Moore (termin pochodzi właśnie od jego nazwiska). Dzisiaj często to empiryczne prawo funkcjonuje w nieco zmienionej formie, która brzmi:

„moc obliczeniowa komputerów podwaja się co 24 miesiące”

Aby lepiej przyjrzeć się prawu Moora’e warto zobaczyć je na wykresie:

Źródło grafiki: Cyt. za Wikipedia PL

Dlaczego prawo Moore’a jest istotne z punktu widzenia sztucznej inteligencji?

Podwajanie mocy obliczeniowej komputerów oznacza coraz sprawniejsze działanie AI. Już dzisiaj zauważamy, że dynamika, z jaką zachodzą zmiany w branży sztucznej inteligencji, jest gigantyczna, a z każdym rokiem postęp jest coraz bardziej imponujący.