Polska sztuczna inteligencja: firmy AI w Polsce wg raportu State of Polish AI 2021

Ukazał się najnowszy raport Digital Poland zatytułowany State of Polisch AI 2021. To nowsza wersja cieszącego się uznaniem – Map of Polish AI 2019 (Mapa Polskiego AI). Główne badanie zostało przeprowadzone między styczniem a lutym 2021 r. Ankietę wypełniło ponad 200 firm i instytucji. Na łamach publikacji znajdziemy wypowiedzi kilkudziesięciu ekspertów ze świata nauki i biznesu, którzy próbują kompleksowo odpowiedzieć na pytanie: jak się ma dzisiaj polska sztuczna inteligencja?

Z raportu Digital Poland dowiesz się:

Jaki jest stan polskiej sztucznej inteligencji?

Jak wygląda ekosystem polskiej sztucznej inteligencji wg State of Polish AI 2021?

Czy sztuczna inteligencja się opłaca, czyli jakie są dochody polskich firm z AI?

Jak jesteśmy przygotowani kadrowo na tworzenie sztucznej inteligencji?

Jakie wyzwania czekają firmy AI w Polsce? Dlaczego warto inwestować właśnie w Polsce?

Poniższa publikacja to bardzo krótkie streszczenie obszernego raportu. Link do źródła znajdziecie na końcu artykułu.

Jakie branże interesują się AI?

Branże najbardziej zainteresowane wdrażaniem sztucznej inteligencji to telekomunikacja, bankowość i finanse, handel detaliczny, media i ubezpieczenia. W dużej mierze wiąże się to z ogromem danych, jakie przetwarzają te sektory. Główne pola obecnego zastosowania AI to analiza danych, wizja komputerowa i NLP (Natural Language Processing).

Kim są główni odbiorcy usług i produktów polskich firm AI?

Odbiorcami rozwiązań AI są rożne działy/departamenty w organizacjach. Na podstawie informacji od ankietowanych stworzono przekrój głównych “odbiorców usług AI”.

Polska sztuczna inteligencja: komu jest dostarczana
Źródło: screen z State of Polisch AI 2021

Rozwój sztucznej inteligencji w Polsce: kiedy firmy rozpoczęły działania z AI?

Początki wdrożeń AI i świadczenia usług na bazie sztucznej inteligencji i prowadzenia badań nad jej rozwojem sięgają nawet lat 90-tych. Początkowe daty plasują się bardzo różnorodnie wśród ankietowanych a z prawdziwy przełom w tej dziedzinie nastąpił dopiero w latach 2015-2019.

polska sztuczna inteligencja: od kiedy jest wdrażana
Źródło: screen z State of Polisch AI 2021

Dochody polskich firm ze sztucznej inteligencji

50% firm AI ma siedmiocyfrowe dochody a w przypadku 8% to ponad 50 mln zł. Jaka część tych dochodów pochodzi z produktów lub usług opartych na sztucznej inteligencji? Na podstawie rozliczeń z ostatnich 12 miesięcy firmy wskazały od 46% (wynik najwyższy) do braku dochodów.

firmy AI w Polsce a ich dochody
Źródło: screen z State of Polisch AI 2021

Jak widać na powyższej grafice dochody z AI aż w 69% pochodzą z polskiego rynku, przychody zagraniczne dotyczą głownie UE i USA. Także finansowanie polskich firm AI jest głownie krajowe. Większość firm AI polega na rodzimym kapitale. Tylko 27% jest finansowanych przez podmioty zagraniczne. Mimo tej bariery aż 70% firm polskich podejmuje różnego typu współpracę z firmami zagranicznymi (networking, współpraca naukowa, granty dla R&D).

Z jakich technologii korzystają firmy AI w Polsce do rozwoju usług i produktów?

Ponadto, ankietowani odpowiadali też na pytania o narzędzia, produkty i języki programowania, z jakich korzysta się przy tworzeniu AI. W pierwszej kategorii ankietowani zadeklarowali jako TOP3 Dockera (używa go aż 56% zespołów AI), AWS Cloud Jupyter (48%) i Lab/Notebook. W drugiej: Pythona (używa go aż 95% deweloperów AI), R i Javę. Najpopularniejszą biblioteką wciąż jest TensorFlow.

Czego jeszcze dowiesz się o polskiej sztucznej inteligencji ze State of Polish AI 2021 – uaktualnionej Mapy Polskiego AI?

State of Polish AI zawiera jeszcze wiele innych informacji na temat i prognoz na temat ekosystemu polskiej sztucznej inteligencji. Szczegółowo omówione są też kwestie kadrowe, dotyczące dostępności specjalistów na rodzimym rynku. A także potencjał dla inwestorów. Dlatego po więcej informacji zapraszamy do źródłowych publikacji Digital Poland.

Źródła:

  1. State of Polish AI 2021. AI Poland, Digital Poland, 10 Senses.
  2. Mapa Polskiego AI 2019.