Natural Language Understanding (NLU): definicja

Co to jest Natural Language Understanding (NLU)?

NLU (ang. Natural Language Understanding) to tłumacząc na język polski „rozumienie języka naturalnego”. NLU często utożsamiane jest z NLP, jednak w praktyce oba pojęcia mają inne znaczenia. Rozumienie języka jest częścią przetwarzania języka naturalnego.

NLU to podtemat przetwarzania języka naturalnego (NLP) w sztucznej inteligencji, który dotyczy maszynowego „czytania ze zrozumieniem”. Rozumienie języka naturalnego jest uważane za trudny problem AI.

NLU w praktyce

NLU odpowiada za kolejny krok w interakcji człowieka z maszyną. To dzięki Natural Language Understanding komputer nie tylko wie, jakie słowa wprowadził użytkownik, ale też jakie było ich znaczenie i kontekst.

NLU to podstawa funkcjonowania np. systemów konwersacyjnych, takich jak chatboty i voiceboty. Ta poddziedzina cieszy się dużym zainteresowaniem komercyjnym ze względu na konieczność korzystania z jej osiągnieć przy automatyzacji komunikacji w organizacjach.

NLU czasem nazywane jest także NLI (Natural Language Interpretation).