Do czego służy sztuczna inteligencja?

Do czego służy sztuczna inteligencja we współczesnym świecie? AI dzisiaj jest szeroko wykorzystywana przede wszystkim przez biznes. Posiłkując się tą technologią oferuje on swoim grupom docelowym coraz sprawniej funkcjonujące usługi. Wbrew pozorom, świat bazujący na AI niekoniecznie musi być „coraz bardziej zagmatwany” i niejednoznaczny. Wyposażając się w  tę technologię, celem wdrożenia często jest także większy ład organizacyjny oraz transparentność prowadzonych działań. Sztuczna inteligencja oferuje takie możliwości, warto więc z nich skorzystać.

Z artykułu dowiesz się:

  • do czego służy sztuczna inteligencja?
  • jakie rozwiązania bazujące na AI wpływają na lepszą komunikację organizacji?  
  • dlaczego zbiory danych w niektórych organizacjach są niemożliwe do przeanalizowania przez ekspertów?
  • czy poprzez automatyzację i robotyzację można budować przewagę konkurencyjną?
  • jaką wartość dodaną poza oszczędnościami generuje AI?
  • dlaczego analizy podane przez AI muszą być weryfikowalne?  

Sztuczna inteligencja to jedna z technologii, która może zrobić dla nas bardzo wiele. Nierzadko niezauważana przez użytkownika końcowego, jest podstawą funkcjonowania coraz większej liczby systemów, aplikacji i programów, z których szerokie grupy odbiorców korzystają na co dzień. W poprzednim artykule wymieniliśmy 10 zastosowań sztucznej inteligencji, tym razem przyjrzymy się obszarom, które są najmocniej „przejmowane” przez AI.

3 kluczowe obszary, w których wdraża się sztuczną inteligencję

Nie ulega wątpliwości, że AI najlepiej rozwija się tam, gdzie są zostają jej stworzone odpowiednie warunki, również finansowe i kadrowe. Sztuczna inteligencja to już nie tylko świat naukowców, ale także biznesowe wdrożenia. Nie bez powodu największe firmy sięgają po AI, przeznaczając na te innowacje wysokie budżety.

1. Usprawnienie komunikacji w organizacji

AI i systemy konwersacyjne to połączenie wprost idealne. Kreowanie komunikacji z wykorzystaniem chatu lub głosu (wersja voice) stało się nie tylko globalną modą, ale wręcz biznesową koniecznością. Wirtualni konsultanci w call center (najczęściej voiceboty) oraz chatboty na stronach internetowych czy w intranetach firm, to coś znacznie więcej niż „trend”. To już raczej biznesowa konieczność. Wg McKinsey&Company popularność wirtualnych asystentów można z pewnością tłumaczyć gigantycznymi oszczędnościami, jakie za nimi stoją: globalnie może to być nawet 185 mld (!) dolarów rocznie.

W przypadku chatbotów i voicebotów jednym z głównych zastosowań, choć z pewnością nie jedynym jest obsługa klienta. Budowanie przewagi konkurencyjnej dzięki takim wdrożeniom i budowanie lepszego customer experience jest możliwe ze względu na:

  • skrócenie czasu oczekiwania użytkownika w kolejce na połączenie,
  • bardzo szybkie udzielenie informacji dzięki podłączeniu wirtualnego asystenta bezpośrednio do systemów wewnętrznych firmy,
  • skierowanie zespołów call center do rozwiązywania bardziej złożonych problemów, którym mogą poświęcić swój czas i lepiej obsłużyć nietypowe problemy.

2. Analiza dużych zbiorów danych

do czego służy sztuczna inteligencja analiza zbiorów danych

Żyjemy dziś w świecie, który przepełniony jest danymi. Ilość informacji, jakie mają do dyspozycji np. banki czy ubezpieczyciele jest tak duża, że jest wręcz niemożliwe, aby mogły je w pełni przeanalizować zespoły eksperckie. I tutaj właśnie znajduje się kolejny obszar dla AI.

Już dziś ogromne zbiory danych, będą się jeszcze powiększać a nowe, zautomatyzowane narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji umożliwiają szybsze znalezienie kluczowych informacji. Jeśli do tego dodamy raportowanie tych kluczowych parametrów otrzymujemy idealne rozwiązanie będące podstawą do podejmowania decyzji na poziomie zarządczym.  

3. Optymalizacja procesów biznesowych

do czego służy sztuczna inteligencja optymalizacja procesów biznesowych

Wskazane w punkcie drugim analizowanie danych i raportowanie kluczowych parametrów to często punkt wyjścia do jeszcze większych usprawnień. Te usprawnienia to optymalizacja procesów biznesowych na niespotykaną dotąd skalę. Coraz częściej procesy w organizacjach będę odgórnie automatyzowane i robotyzowane już nie tylko w  jednym wybranym aspekcie (np. obsługa reklamacji, udzielanie informacji z FAQ), ale całościowo. Tak więc wirtualnym asystentom powierzana będzie obsługa klienta, którą będzie można zautomatyzować nawet w 80% przypadków. Szacuje się, że już dzisiaj przy udanych wdrożenia chatbot lub voicebot potrafi odpowiedzieć na ponad 90% pytań. A to tylko jeden z przykładów automatyzacji!

Bardzo wiele obszarów do optymalizacji (w tym i generowania oszczędności) znajduje się także w przestrzeni back-office. Są to procesy logistyczne (błyskawiczne znajdowanie najlepszych połączeń), księgowe (wprowadzanie do systemu ). W zasadzie można zaryzykować stwierdzenie, że wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z powtarzalnymi, schematycznymi procesami, można zastosować automatyzację opartą o sztuczną inteligencję. Działania te zarówno poprzez wprowadzanie oszczędności, jak i generowanie nowej wartości, będą mieć znaczący wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Sztuczna inteligencja nie może być wyrocznią

Korzyści z wdrożenia sztucznej inteligencji wydają się jednoznacznie wskazywać „za” wszelkiego typu wdrożeniami. Warto jednak zwrócić też uwagę na wyzwania, jakie wiążą się z AI. Czy przesyłanie osobom decyzyjnym prognoz, na podstawie których podejmują dalsze decyzje, nie jest zbyt ryzykowne? Albo odmówienie klientowi udzielenia kredytu bez jasnego powodu odmowy?

Jeden z postulatów, które często słychać się przy wdrożeniach AI, brzmi:

”sztuczna inteligencja nie może być wyrocznią”.

Co to oznacza? Przede wszystkim to, że mimo iż AI przelicza dane szybciej niż ludzie, jej analizy muszą być proste do zrozumienia dla człowieka. Mówiąc inaczej – powinny być weryfikowalne. Zarówno kierownik działu sprzedaży, jak i klient, którego wniosek kredytowy został odrzucony, powinni zrozumieć, dlaczego AI podpowiada takie a nie inne decyzje.

Dodatkowo – to, do czego służy sztuczna inteligencja nie jest nawet biznesie określone raz na zawsze. Cały czas poszukiwane są nowe ścieżki monetyzacji rozwiązań bazujących na AI. Do tego, sama dziedzina bardzo intensywnie się rozwija. Z pewnością kolejne kierunki zastosowania AI w biznesie będą jeszcze ustalane.