Disruptive tech: definicja i wyjaśnienie pojęcia

Czym jest disruptive tech?

Technologię typu disruptive (“burzącą”) poznajemy po tym, że gdy “wchodzi na rynek” wywołuje całkowitą rewolucję i ogromną modyfikację sposobów dotychczasowego funkcjonowania danego fragmentu rzeczywistości, a nawet – zmienia całkowicie rzeczywistość. Disruptive dosłownie “burzy” zastany układ, zastępując go czymś nowym. Powoduje np. w obrębie gospodarki powstanie nowych branż. Przykład? Internet, który zrewolucjonizował sposób prowadzenia biznesu (narodziny e-commerce), a także zmienił sposób komunikowania się ludzi na całym świecie.

Za technologię typu disruptive uznaje się również sztuczną inteligencję.

Pochodzenie nazwy

Ideę disruptive tech spopularyzował Clayton M. Christensen w książce The Innovator’s Dilema: when new technologies cause great firms to fail (1997).