Machine learning: definicja

Czym jest machine learning?

Uczenie maszynowe (ang. machine learning) to obszar sztucznej inteligencji (AI) i dziedzina nadrzędna wobec deep learning. Pod pojęciem ML definiuje się algorytmy, które zasilane odpowiednim zbiorem danych mogą na ich podstawie uczyć się (proces trenowania) i działać (podejmować decyzje wg przyjętych wzorów i realizować najlepsze w danym przypadku ścieżki działania).

Matematyczne modele ML trenowane są po to, by tworzyć systemy, które będą działać bez udziału człowieka. Machine learning dzięki procesowi trenowania jest więc sposobem na “usamodzielnianie” programów.

Przykładowe praktycznego zastosowania machine learning to między innymi:

  • klasyfikacja danych,
  • rozpoznawanie mowy,
  • kierowanie pojazdem.