Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją powstanie do 2023 roku

7 października dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB) ogłosił, że w Warszawie do 2023 roku powstanie Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją. Zapowiedź padła podczas uroczystego spotkania z okazji 30. jubileuszu OPI PIB, w którym uczestniczyli także przedstawiciele czołowych instytucji naukowych i akademickich (w tym sekretarz stanu w MEiN – Wojciech Murdzek) oraz reprezentanci przedsiębiorstw związanych z new tech.

Wraz z deklaracją powstania CBnSI, dyrektor OPI PIB odniósł się także do projektu nowej instytucji:

Aby zrealizować ambitne cele OPI PIB musimy zainwestować w infrastrukturę. Z pewnością zauważyli Państwo na ekranach projekt nowoczesnego, wielokondygnacyjnego budynku – Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją. Mam nadzieję, że już w 2023 roku będziemy mogli się znowu wszyscy spotkać z okazji jego uroczystego otwarcia.dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB).

Siedziba Nowego Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją ma powstać na Mokotowie, tuż obok siedziby OPI PIB.

Idea powstania Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją

Dzisiaj nie ma już wątpliwości, że sztuczna inteligencja to kluczowa dziedzina dla dalszego rozwoju nauki i gospodarki, także w Polsce. Także OPI PIB szuka wzmocnienia dla swojego potencjału naukowego. Wśród zagadnień, którymi zajmuje się obecnie warto wymienić: algorytmy machine learning (ML), przetwarzania języka naturalnego (ang. natural language processing), analiza sentymentu, sieci neuronowe (ang. neural networks), odkrywanie wiedzy z danych tekstowych, interakcja człowiek-komputer (HCI), wirtualna rzeczywistości (ang. virtual reality – VR. Instytut obecnie wspiera też realizację „Polityki Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019-2027”, a nowe centrum ma jeszcze dodatkowo pomóc w realizacji celów.

Oczywiście rozwój SI to nie tylko nowoczesny budynek i innowacyjne systemy IT. Potrzebni są przede wszystkim wykwalifikowani eksperci i właśnie oni pracują w OPI PIB. To pasjonaci, którzy nie boją się eksperymentować, innowatorzy, patrzący przyszłościowo. Jak już wspomniałem, to właśnie dzięki nim możemy się rozwijać i odnosić sukcesy. – dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB).

Rola OPI PIB we wsparciu polskiej nauki

Nowe centrum już dzisiaj pełni istotną rolę dla polskiej nauki. To właśnie tutaj w Instytucie rozwijany jest m.in. Zintegrowany Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, który jest największym działającym systemem publicznym z punktu widzenia zakresu zbieranych danych w Polsce.

Dodatkowo OPI PIB może się tez pochwalić rozwijaniem takich narzędzi jak: Jednolity System Antyplagiatowy (JSA), Zintegrowany System Usług dla Nauki ZSUN/ OSF, Polską Bibliografię Naukową, portal RAD-on, platformę e-learningową NAVOICA i popularny system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). 

Źródło: Ośrodek Przetwarzania Informacji.