Narrow Artificial Intelligence (ANI): definicja

Co to jest ANI (ang. Narrow Artificial Intelligence)?

Aftificial Narrow Intelligence czyli “wąska sztuczna inteligencja” lub “słaba sztuczna inteligencja” to AI, z której korzystamy dzisiaj w różnego typu systemach. ANI jest programem wytrenowanym do wykonywania ściśle określonych zadań i działań.

Przykłady zastosowania słabej sztucznej inteligencji

Narrow Artificial Intelligence koncentruje się na jednym zadaniu/działaniu. Jako przykład słabej sztucznej inteligencji można wymienić:

  • chatboty konwersacyjne,
  • voiceboty odpowiadające na pytania klientów w call center,
  • programy rozpoznające zdjęcia dzięki wsparciu machine learning,
  • systemy do analizy dużych zbiorów danych.

W opozycji do ANI utworzone zostały jeszcze takie pojęcia jak AGI oraz ASI (superinteligencja). Oba te terminy powstały dla określenia “wyższych form sztucznej inteligencji”. Są jednak teoretyczne, ponieważ ani AGI, ani tym bardziej ASI nie są funkcjonującymi jeszcze rozwiązaniami. Te terminy wykorzystuje się do prognozowania dalszych kierunków rozwoju AI.